Šta je mladima 13. jul?

Trinaesti jul, Dan državnosti Crne Gore, je u periodu SFR Jugoslavije imao poseban značaj, kao Dan crnogorskog ustanka protiv fašizma 1941. Istog datuma 1878. Crna Gora je na Berlinskom kongresu međunarodno priznata kao država. Radio Slobodna Evropa (RSE) je pitao mlade u Podgorici što znaju o 13. julu.